OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.06.2011 16:57:05 

O rím. kat. farnosti sv. Štefana v Piešťanoch

Krakovany

Farnosti dekanátu Piešťany a piešťanská filiálka gréckokatolíckej farnosti Bratislava

 

KRAKOVANY, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, INÉ NÁZVY: Craco, Korkov, Crakow, Cracowan, maď.: Krakovány – 1927, Krakován, ADRESA: RKFÚ, 922 02 Krakovany č. d. 184, tel.: 033/ 779 84 27, odul@szm.sk, www.fara.sk/krakovany, http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/krakovany, KŇAZ: Malý Ľudovít (od 1. 8. 2003 - aj k r. 2009), PREDCHODCOVIA- farári a administrátori: 1888 – Holeksy Jozef, 1926 - Gazsó Anton, k r. 1947 - Žilinčan Vojtech, do 31. 7. 2003 – Sucháň Ján, kapláni: 1922 – Gazsó Anton, do r. 1926 - Gazsó Anton, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 1 311, 1 246 rím. kat., 51 krstov, 17 sobášov, 52 pohrebov, (k r. 1927): 858 (bez vtedajšej filiálky Stráža), 856 katolíkov, 1 evanj. a. v., 2 židia, spolu s filiálkami: 3 537, 3 522 katolíkov, 7 evanj. a. v., 8 židov, Kostol sv. Mikuláša (1702, 1770), Kostol sv. Gála, Stráže (1270, 1370), Kaplnka Krvi Pána Ježiša (1820), FILIÁLKY: Ostrov, Trebatice, OSADA: Ostrov - Malé Orvište, Z HISTÓRIE: Zmienka o farnosti je už z r. 1332, matriky sú vedené od r. 1701, k r. 1927 bola filiálkou aj Stráža, osadou Vrbové

 

Ostrov (Stro, Oztro, maď.: Osztró), filiálka farnosti Krakovany, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 1 515, 1 410 katolíkov, (k r. 1927): 992, 989 kat., Kostol sv. Imricha (1804), Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1810)

 

Ostrov - Malé Orvište (Malé Orvište, Dolné Orwissče, Kysewr, Riuche, maď.: Kisörvistye, časť obce Ostrov), osada farnosti Krakovany, miestna časť filiálnej obce Ostrov

 

Trebatice (Trebeta, Derbeta, maď.: Trebete, Vagterbete), filiálka farnosti Krakovany, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1927): 1 005, 999 katolíkov, 2 evanj. a. v., Kostol sv. Štefana (1851), Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1920), Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej (1800)

 

Stráža, k r. 1927 filiálka farnosti Krakovany

Vrbové, k r. 1927 osadou farnosti Krakovany, OBYVATEĽSTVO: 26