OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.06.2011 16:57:05 

O rím. kat. farnosti sv. Štefana v Piešťanoch

Vrbové

Farnosti dekanátu Piešťany a piešťanská filiálka gréckokatolíckej farnosti Bratislava

 

VRBOVÉ, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, INÉ NÁZVY: Worbow, Orbo, Barboro, lat.: Ecclesia S. Martini, maď.: Verbó, nem.: Urban, ADRESA: RKFÚ, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 5/6, 922 03 Vrbové, tel.: 033/ 779 23 39, http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/vrbove, KŇAZI: farár Pavčír Ján, Mons. (od 1. 7. 2005 – aj k r. 2009), kaplán Jarabica Róbert, Mgr. (k r. 2009), vo farnosti: PREDCHODCOVIA - farári: 1699 - Turnay Martin, farár v Čachticiach podával správu, že pre nezlomný odpor evanjelikov nemohol prevziať kostol, 1883 – Kubíček František, 1913 – aj k r. 1926 - Takács Juraj, do 30. 6. 2005 – Jurina Jozef, Dr., PhD., kapláni: 1802 - kaplán Adamkovič Michal, do r. 1909 – Takács Juraj, opäť po r. 1909 - Takács Juraj, 1926 – Beregszegi Andrej, k 1. 11. 1996 - Lacko Milan, Ing., 1990 - júl 2005 - Jurina Jozef, Paedr., PhDr., PhD., pred r. 2009 - kaplán Mgr., Minarovský Pavol, vo farnosti: k 1. 11. 1996 aj k r. 2000 - Majerník František, SVD, v kláštore: Viď: cirkevné inštitúcie, KŇAZI POCHÁDZAJÚCI Z FARNOSTI: Jantausch Pavol, ThDr., biskup (21. 6. 1987), Sudora Jozef, kanonik, dekan, narodený 19. 11. 1927 vo Vrbovom, ordinovaný 27. 6. 1965, Štefko Aurel (1. 6. 1950), HROBY KŇAZOV: Jantausch Pavol, ThDr., biskup (29. 6. 1947), OBYVATEĽSTVO: 6 204, 3 947 rím. kat., 42 krstov, 24 sobášov, 39 pohrebov, (k r. 1927): 2 239 katolíkov, 1629 evanj. a. v, 16 S. conf, 745 židov, Kostol sv. Martina (1397), Kostol sv. Gorazda (9.11.1997), Kaplnka sv. Rocha (1828), cintorínska (1936), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Cirkevná ZUŠ sv. Gorazda, M. A. Beňovského 371/ 45, 922 03 Vrbové, tel.: 033/ 779 22 15, roman.zima@orangemail.sk, Kláštor sestier premonštrátok, adresa: Jantauschova ulica 667/13, tel.: 033/ 779 26 89, prem.vr@nextra.sk, http://www.premonstratky.sk, http://premonstratky.szm.sk, provinciálna predstavená (vikárka), sr. Lujza Zuzana Kukučková, predstavená kláštora sr. Juliana Marta Čačová, duchovný Mgr. Arnold Púchy, Združenie detí a mládeže, Gorazdík, Súkennícka 253/7, gorazdik@crossmail.sk, www.gorazdik.com, FILIÁLKY: Prašník, Šípkové, ĎAĽŠIE INFO: KN 46/ 1965, Z HISTÓRIE: Farnosť existuje od r. 1397, matriky sa vedú od r. 1727

 

Prašník, filiálka farnosti Vrbové, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO: 885, 57 rím. kat.

Šípkové (Šipkové, maď.: Csipkés, Sipkó), filiálka farnosti Vrbové, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO: 412, 400 rím. kat., (k r. 1927): 494 katolíkov, 47 evanj. a. v., 6 židov, Kostol Sedembolestnej Panny Márie (1969)