OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.06.2011 16:57:05 

O rím. kat. farnosti sv. Štefana v Piešťanoch

Moravany nad Váhom

Farnosti dekanátu Piešťany a piešťanská filiálka gréckokatolíckej farnosti Bratislava


moravany nad váhom, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, INÉ NÁZVY: Marwan, Morwany, maď.: Moraván, Moravánka, ADRESA: RKFÚ, Radová 75, 922 21 Moravany nad Váhom, tel.: 033/ 774 71 17, moravany@fara.sk, www.moravany.fara.sk, http://www.obec-banka.sk/inc/18storocie.php, http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/moravany-nad-vahom/, KŇAZ: Rúčka Peter, ThDr., PaedDr., PhD., 0918/ 524 662, (od r. 2009 - aj k r. 2010), PREDCHODCOVIA farári a administrátori: 1666 - 1669 - Szervidy Ján (Dochádzal z Piešťan), 1669 - 1671 - Vojtech Vincent (Dochádzal z Piešťan), 1706 - 1709 - František Dávid (prvý farár samostatnej farnosti), 1709 - 1716 - Blasskovics Michal, 1716 - 1720 -Naczyselavsky Mikuláš, 1720 - 1721 - Vajdovicz Anton, 1721 - 1723 - Zborniczki Peter, 1723 - 1728 - Rankay Štefan, 1728 - 1748 - Passerény Jakub, 1748 - 1750 - Necz Krasz Jozef, 1750 - 1751 - Derer Matej, 1751 - 1764 - Jantulik Andrej, 1764 - 1769 - Koszorinszki Matej, 1769 - 1811 - Lonzsky Jozef, 1811 - 1823 - Szluka Jozef, 1823 - 1840 - Bossányi Jozef, 1840 - 1859 - Duchon Jozef, 1859 - 1873 - Némethy Florián, 5. 8. 1873 - 1891 - Dubniczki Ján, 1892 – 22. 11. 1900 (kedy zomrel) - Molnár Rudolf, 1901 - 1902 - Lukács Ján, 1902 - 1903 - Czintula Štefan, 1902 – 1903 - Szendrey Ján, 1903 - 1904 – Ambrovcy, 1904 - 1905 – Vozar, 1904 – 1905 – Jehlicka, 1905 - 1932 - Novák František, 1932 - 1959 - Pánik Anton, 1959 - 1975 - Pospiech Ján, asesor, 1975 – 30. 6. 1996 - Hollý Ľudovít, Mons., 1996 - 2009 - Bederka Ján, JCLic., kapláni: do 24. 1. 1900 (kedy zomrel) - Hascha Róbert, RODÁCI: Borovsky Jozef (14. 1. 1860), OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 4 400, 4 300 rím. kat., 38 krstov, 20 sobášov, 59 pohrebov, Kostol Ružencovej Panny Márie (1873), Kostol sv. Martina (16. st.), Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (14. st.), FILIÁLKY: Ducové, Hubina, Z HISTÓRIE: Farnosť vznikla v r. 1706 odčlenením od Piešťan, k r. 1927 - do 1. 8. 2004 bola filiálkou aj Banka - odčlenená do farnosti Piešťany sv.Cyrila a Metoda, ĎAĽŠIE INFO: Šenkárik Marek: Dejiny farnosti Moravany nad Váhom, diplomová práca, Bratislava 2001


Ducové (Ducow, Ducibrod, Dechbrod, Ducrew, maď.: Ducó, nem.: Dutzau), filiálka farnosti Moravany nad Váhom, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO: 300, 300 rím. kat., Kaplnka Najsvätejšej Trojice

 

Hubina (maď.: Hubafalva), filiálka farnosti Moravany nad Váhom, dekanát Piešťany, Trnavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO: 600, 600 rím. kat., Kostol sv. Cyrila a Metoda (5. 7. 1995)

 Celoslovenský zoznam farností